Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

MEN zapowiada zmiany w ustawie o systemie oświaty. Zmiany mają dotyczyć m.in.: łączenia w grupy szkół publicznych i placówek, wprowadzenia możliwości przekazywania szkół w zarząd organizacjom pożytku publicznego, likwidacji kuratoriów i powołania w ich miejsce ośrodków jakości edukacji.
Więcej na ten temat można przeczytać na portalu samorządowym:

D.K.
Reklamy