Kontrowersje wokół ulicy Szlacheckiej w Nowym Gulczewie

Mieszkanka Nowego Gulczewa, krytykuje jakość wykonanych prac na ulicy Szlacheckiej w jej miejscowości. Pisząc do płockiej gazety, zwraca uwagę na nierzetelne wykonanie chodników, problemy z odprowadzaniem wody z jezdni oraz brak zatoczek dla autobusów. Z całym materiałem, możemy się zapoznać na stronie:
D.K.
Reklamy