Przejęty w Borowiczkach-Pieńkach wodociąg już jest zasilany gminną wodą

Droga powiatowa - remont 3Wczoraj wieczorem (13 stycznia) zakończyły się prace adaptacyjne związane z przyłączeniem do sieci gminnej, przejętego od Wodociągów Płockich, wodociągu w zachodniej części Borowiczek-Pieniek. Po wypłukaniu sieci i sprawdzeniu szczelności, wieczorem popłynęła już do mieszkańców woda ze studni „Wierginia” w Bielinie. Tym samym całe sołectwo zaopatrywane jest już w wodę z gminnej sieci i wszyscy mieszkańcy objęci są jedną stawkę za wodę.

Czytaj dalej

Nowa droga Liszyno-Wykowo oddana do użytku

Schet

Fot. Wójt Marcin Zawadka i radny Janusz Szenk przejechali ścieżką rowerową przywożąc symboliczną wstęgę.

W listopadzie 2015 r. ukończona została przebudowa drogi gminnej Liszyno-Wykowo zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość całej inwestycji to 3 335 219,33 zł. Na wykonanie tego zadania inwestycyjnego gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa, 1 662 752,00 zł, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy  Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Ukończona droga o długości 2375 m znajduje się w ciągu komunikacyjnym łączącym Płock z Białobrzegami w Gminie Bodzanów. Pozostała część tej trasy jest aktualnie projektowana i przewidziana do realizacji w kolejnych latach.

Czytaj dalej

Po zakończonej budowie sieci kanalizacyjnej „Arkadia Mazowiecka” przyszedł czas na opłaty adiacenckie

Droga powiatowa - remont 3Od niedawna mieszkańcy południowej części naszej gminy, w związku z wybudowaniem w tym rejonie sieci kanalizacji sanitarnej (Arkadia Mazowiecka), otrzymują zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Jest to standardowa procedura w przypadku wybudowania przez gminę infrastruktury technicznej jak np. sieć kanalizacyjna. Opłata adiacencka w swej istocie jest Czytaj dalej

Powołano sztab kryzysowy w związku z krytyczną sytuacją na ujęciu wody w Słupnie – apel wicewójta Kulika

IMG-20150607-00888W środę wójt gminy Słupno podjął decyzje o podłączeniu wody dla Słupna z ujęcia w Gulczewie oraz z Liszyna, które jest zasilane wodą z ujęcia w Bielinie. Te działania mają na celu zapewnienie mieszkańcom dostaw wody na terenie osiedla Krzelewo, ul. Pocztowej i Młynarskiej.

To należy traktować jak przysłowiowe dzielenie biedy. Nie jest to jednak rozwiązanie, które docelowo likwiduje wszystkie nasze problemy. Pozwala tylko „kupić czas” niezbędny dla podjęcia działań koniecznych do rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. – komentuje wicewójt gminy Słupno Kamil Kulik

Słupno będzie zaopatrywane w wodę dzięki 800-metrowym rurom PE 110 zakupionym w trybie pilnym we wszystkich składach  na terenie powiatu, a także w Ciechanowie. Zakupione rury połączą sieć wodociągową w Liszynie ze Słupnem. Jest to rezultat działań sztabu kryzysowego pod kierownictwem naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Dominiki Kacprzyńskiej, który od środy pracuje w pełnym zaangażowaniu bez względu na porę dnia.

Szanowni Mieszkańcy, jako nowi gospodarze gminy nie zastaliśmy planów, projektów, regulaminów czy opracowanych koncepcji związanych z problemami wodociągowymi, z którymi aktualnie się zmagamy. Procedury postępowania w takich sytuacjach czyli pogorszenia jakości wody czy przerw w dostawie wody są polityką bezpieczeństwa. Wstępne wyniki trwającego audytu niestety podzieliły nasz niepokój. System wodociągowy  delikatnie mówiąc pozostawia wiele do życzenia.  Będziemy nad tym pracować.  – zaznacza wicewójt gminy Słupno Kamil Kulik.

Rozważaliśmy także, jako jedno z rozwiązań, chemiczne czyszczenie pomp i filtrów. Jednak po przeprowadzeniu konsultacji ze specjalistami wysunięto wniosek, że głównym problemem jest wysokość lustra wody, a nie wydajność pomp. Urządzenia działają prawidłowo pod względem technologicznym. Ponadto czyszczenie chemiczne wymaga konsultacji z Sanepidem. Wiąże się to również z wyłączeniem dwóch studni w Słupnie na co najmniej trzy dni, jednak to nie przywróci prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, ponieważ problem to kończące się zasoby wody. Poziom wody w studniach SUW-u w Słupnie od 1996r. spadł o ok. 5 metrów. – dodaje wicewójt gminy Słupno Kamil Kulik

Nie ma na dziś dobrego, doraźnego sposobu na rozwiązanie tego problemu. W Bielinie mamy jedną studnie. Ułatwieniem byłaby jeszcze jedna studnia. Prace nad drugą studnią w Bielinie trwają od 2007r., jednak poprzednie kierownictwo urzędu nie podjęło żadnych działań dążących do usprawnienia sieci wodociągowej. Świadczy to albo o niewiedzy albo o niefrasobliwości w kwestii rozwiązywania najważniejszych problemów mieszkańców. Tym bardziej, że obniżający się poziom lustra wody w złożu był problemem znanym od ponad 10 lat. Dodam tylko, że na skutek działań z poprzednich lat aktualnie korzystamy bezprawnie ze środowiska. Pobór wody ze stacji uzdatniania wody w Bielinie od 11 czerwca 2014r. do końca poprzedniego roku kosztował nas 15 tys. zł. Jest to 6-krotność podstawowej stawki. Podwyższona opłata na bieżący rok zostanie dopiero naliczona. To tylko namiastka beztroski i braku kontroli poprzedniego kierownictwa. Podejmujemy i podejmiemy wszystkie działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańcom gminy dostaw wody i nadrobienie wszystkich wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. To priorytet Pana Wójta. Jeszcze raz zwracam się z prośbą do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą.  W tym trudnym dla nas okresie, używajmy wody jedynie do picia i celów socjalno-bytowych.  Mam nadzieję, że mój apel spotka się ze zrozumieniem. – wyjaśnia i zwraca się z prośbą wicewójt gminy Słupno Kamik Kulik.

 

za: strona UG Słupno>>>

galeria zdjęć>>>

DK

Trwają remonty dróg

Na terenie gminy Słupno trwają remonty dróg. W zakresie prac mieści się m.in. naprawa ubytków w nawierzchniach dróg z tłucznia i destruktu, równanie nawierzchni i wycinka krzewów w pasie drogowym (na zdjęciach ul. Bohuna w Nowym Gulczewie i ul. Dębowa).

Na przyszły tydzień planowe są m.in. prace drogowe na terenie Barcikowa, a w poniedziałek będzie utwardzany plac przy bibliotece i GOPS-ie w Słupnie.

Czytaj dalej