W najbliższą niedzielę 20 sierpnia wybory przedterminowe do Rady Gminy Słupno

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno” ma już za sobą duży sukces wyborczy, w 2014 roku kandydat komitetu Marcin Zawadka wygrał wybory na wójta naszej gminy. Wówczas też, kandydaci z tego komitetu zdobyli łącznie największą ilość głosów w stosunku do pozostałych komitetów, uzyskując przy tym 5 mandatów w radzie.

Tym razem komitet Nasza Gmina Słupno wystawił jako jedyny kandydatów we wszystkich 15 okręgach wyborczych. Na liście komitetu znalazło się czworo kandydatów z poprzedniej kadencji (Małgorzata Sawicka, Dariusz Kępczyński, Tomasz Piórkowski i Janusz Szenk). Na liście znajduje się 6 kandydatek i 9 kandydatów , średnia wieku to 44 lata. Kandydaci nasi reprezentują szeroki wachlarz specjalizacji zawodowych od ekonomii poprzez nauki techniczne i ścisłe, rolnictwo, administrację i bezpieczeństwo po usługi. Są wśród nas osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu biznesu, w pracy w oświacie, pracy w placówce kultury, w przemyśle, handlu i rolnictwie.

Te wielorakie doświadczenia zawodowe oraz aktywność na wielu płaszczyznach działalności społecznej takich jak rada gminy, rady sołeckie, kluby sportowe czy stowarzyszenia dają nam możliwość objęcia swoim staraniem całokształtu spraw naszej lokalnej społeczności, znajdujących się w kompetencji rady gminy.

Osoby wchodzące w skład naszego komitetu akcentowały wielokrotnie, że mają zamiar kierować się zasadami samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz poczuciem odpowiedzialności za przyjęte na siebie zobowiązania. Oczywiście w tym wszystkim niezbędne jest wczucie się w potrzeby środowisk, których będziemy reprezentantami.

Tymi kilkoma spostrzeżeniami postanowiłem się z Państwem podzielić w przeddzień naszych gminnych wyborów, w wyniku których sytuacja w naszej gminie, miejmy nadzieję, wróci do normy.

Dariusz Kępczyński
kandydat z komitetu Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, okręg Borowiczki-Pieńki

Reklamy