Ostatnim etapem udanego referendum będą wybory przedterminowe w dniu 20 sierpnia br. Cz. I

Na zakończenie wakacji będziemy mieli w gminie Słupno przedterminowe wybory do rady gminy rozpisane na 20 sierpnia br. Wybory te są konsekwencją bezprecedensowego w skali kraju zdarzenia jakim było odwołania rady gminy w wyniku referendum. Poniżej kilka wolnych myśli w szeroko rozumianym temacie samorządowo-gminnym.

Geneza referendum

Przypomnijmy, że powodem podjęcia inicjatywy referendalnej przez mieszkańców był permanentny konflikt pomiędzy większościową grupą radnych związanych z PSL i wójtem Marcinem Zawadką. Klub większościowy stosował taktykę opozycji totalnej, co w praktyce objawiało się nawet decyzjami o charakterze destrukcyjnym dla funkcjonowania gminy. Nie liczono się przy tym specjalnie z głosami mieszkańców, które dość dobitnie były wyrażane przy okazji poszczególnych decyzji podejmowanych przez radę.

W takiej sytuacji wójt Marcin Zawadka zwrócił się o pomoc do mieszkańców gminy Słupno, odzew był zaskakująco pozytywny.

Warto dodać, iż źródła tego konfliktu wielu obserwatorów dopatrywało się w braku poszanowanie ze strony establishmentu ludowego na Mazowszu w stosunku do woli mieszkańców gminy Słupno aby na fotelu wójta zasiadł człowiek spoza dotychczasowego układu, de facto nie związany z żadną inną opcją polityczną.

Krótka analiza porównawcza

Gdy porównamy wyniki ostatnich wyborów samorządowych w naszej gminie i wynik referendum będziemy mogli zauważyć pewne tendencje świadczące o gruntownej zmianie preferencji wśród wyborców w naszej gminie.

W wyborach w 2014 roku komitet Stowarzyszenia „Nasza Gmina Słupno” pod wodzą Marcina Zawadki zawalczył skutecznie o fotel wójta, ale też wystawił pełną listę kandydatów na radnych. Marcin Zawadka uzyskał wtedy w pierwszej turze 906 głosów (27,36%) i w drugiej turze 1545 głosów (53,11%); Kandydaci na radnych z tego komitetu uzyskali łącznie 692 głosy – 5 mandatów (był to najlepszy wynik wśród komitetów, np. PSL uzyskał łącznie 654 głosy – 5 mandatów) nie dało to jednak Stowarzyszeniu większości w radzie pomimo poparcia ze strony jeszcze dwóch niezależnych radnych. PSL natomiast zdobywając 5 mandatów połączył się z trojgiem radnych z komitetów sympatyzujących z ludowcami i  w ten sposób uzyskał większość w radzie 8:7.

W niedługim czasie po wyborach od Stowarzyszenia odłączyło się dwóch radnych z Nowego Gulczewa, którzy jednak nie zajęli pozycji neutralnych tylko dołączyli do totalnej opozycji związanej z PSL i w tym momencie w radzie układ sił wynosił 10:5 na korzyść ludowców (przewaga ta stopniała do 9:6 w wyniku rezygnacji z mandatu jednego z ludowców i wygranej Małgorzaty Sawickiej w wyborach uzupełniających).

Zestawiając ilość oddanych głosów widzimy już tendencję spadku poparcia dla PSL i przerzucenia preferencji wyborczych w naszej gminie na rzecz komitetów bezpartyjnych.

Referendum w sprawie odwołania rady pokazało, że powyższy trend spadkowy dla ludowców, który w 2014 roku już wyraźnie się zarysował, w 2017 roku jeszcze się wzmocnił. Na plebiscyt udało się do urn 2068 (34,69% uprawnionych) z czego 1980 (95,74%) osób było za odwołaniem rady – czyli przede wszystkim za odsunięciem od decyzji większościowego klubu opozycyjnego. Pamiętajmy, że uzyskanie frekwencji 34,69% w referendum gminnym jest wielkim osiągnięciem.

Kolejnym etapem są wybory przedterminowe

Zarządzone po referendum wybory przedterminowe odbędą się 20 sierpnia 2017 roku, po ich rozstrzygnięciu nowym 15 radnym zostanie rok i dwa miesiące do dokończenia aktualnej kadencji samorządowej. Wynik tych wyborów dostarczy nam wielu istotnych informacji na temat bieżących nastrojów i preferencji wyborczych w naszej gminie po niespełna 3-letnim okresie burzliwych wydarzeń i niespotykanych  rozwiązań na niwie samorządowej. Na pewno wszyscy chcący zaangażować się w samorządowe życie naszej gminy będą musieli wyciągnąć wnioski z całej tej, co by nie mówić, bulwersującej sprawy.

Kto stanął w szranki wyborcze w wyborach przedterminowych?

Cdn.

Dariusz Kępczyński

kandyduje z Komitetu Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”

Reklamy