Dlaczego referendum 21 maja w sprawie odwołania rady gminy jest tak ważne?

Tak dwa miesiące po wyborze wójta jego przeciwnicy manifestowali swój brak uznania dla decyzji wyborców. Można powiedzieć, że teraz wróciło to do nich.

Efektem wyborów samorządowych w 2014 roku w gminie Słupno było zwycięstwo niezależnego kandydata na wójta Marcina Zawadki i utrzymanie większości w radzie gminy przez dominującą od wielu lat w naszej gminie koalicję PSL. Większościowa koalicja w radzie od samego początku obrała bezwzględny kurs na konfrontację z nowym wójtem. Efektem takiej polityki jest brak jakiejkolwiek chęci współpracy klubu większościowego z wójtem, co skutkuje w praktyce stratami także dla społeczności gminnej. Możemy tu wymienić:  ciągły brak zgody rady na inicjatywy pro-rozwojowe wójta lub też odwlekanie decyzji ważnych dla funkcjonowania jednostek gminnych, realizacji zadań inwestycyjnych czy też bieżącej obsługi i utrzymania infrastruktury gminnej; Ciągłe skargi na wójta do instytucji nadzorczych i kontrolnych, brak merytorycznej dyskusji przy podejmowaniu kluczowych dla funkcjonowania gminy decyzji, brak lub odwlekanie zgody na przeznaczenie środków budżetowych na kluczowe zadania, takie jak komunikacja autobusowa, poprawa gospodarki wodnej i ściekowej, niezbędne remonty, itp.

Dzisiaj gmina Słupno potrzebuje szybkich i zdecydowanych inwestycji, m.in. w zakresie (jest to lista otwarta):

  • Przebudowy oczyszczalni ścieków
  • Rozbudowy ujęć wodnych i usprawnienia systemu wodociągowego
  • Przebudowy ciągu komunikacyjnego na odcinku od Słupna do Płocka przez ul. Pocztową, dalej w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory, kończąc na ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach, która łączy się z ul. Raczkowizna w Płocku.
  • Budowy dróg w Nowym Gulczewie i Cekanowie.
  • Usprawnienia komunikacji autobusowej.

Aby sprostać powyższym zadaniom potrzebne jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych w trybie pilnym.

Oprócz składania wniosków o dopłaty rządowe i unijne wójt zaproponował, jako źródło finansowania najpilniejszych inwestycji, wypuszczenie obligacji gminnych (na warunkach bardzo korzystnych i bezpiecznych dla gminy) na kwotę 18 milionów złotych. Propozycja ta została odrzucona przez radnych związanych z PSL bez żadnych przekonywujących argumentów uzasadniających taką postawę.

W związku z powyższym, wydaje się być uprawnione porównanie, że pójście na referendum jest tożsame z opowiedzeniem się za opcją pro-rozwojową dla gminy Słupno.

TAK dla referendum = TAK dla rozwoju gminy.

Jako radny gminny zamierzam udać się 21 maja do swojego lokalu wyborczego i oddać głos ZA odwołaniem Rady Gminy w Słupnie, z nadzieją, że nowy skład rady nadrobi szybko straty poniesione przez ostatnie 2,5 roku.

Link do listy lokali wyborczych w gminie Słupno>>>

Dariusz Kępczyński