Gmina Słupno ma nowego Skarbnika

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia Rada Gminy Słupno, na wniosek wójta, powołała na stanowisko gminnego skarbnika panią Beatę Łapiak. Wcześniej radni przyjęli rezygnację piastującej dotychczas to stanowisko pani Grażyny Wójcik.

Więcej na temat ostatniego posiedzenia rady możemy przeczytać na stronie UG>>>

DK