Informacja dla mieszkańców Słupna

We wtorek 7 lutego o godz. 18:00 w świetlicy w Słupnie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Słupno w sprawie odwołania sołtysa.

Źródło: Facebook UG Słupno