Gmina Słupno podatkowym rajem dla transportu?

Polecamy krótkie podsumowanie obrad XXX sesji Rady Gminy w Słupnie, dostępne na stronie gminnej>>>.

Komentarz wójta na youtube>>>

DK

Reklamy