Zachowanie radnych gminnych z opozycji poniżej krytyki

Na stornie Urzędu Gminy umieszczono nagranie wypowiedzi jednego z radnych, który w sposób odbiegający od standardów kultury parlamentarnej, zareagował na nieprzypadające mu do gustu działania wójta. Link do nagrania>>>

***

Atmosfera panująca w Radzie Gminy Słupno praktycznie od początku bieżącej kadencji z niepokojem odbierana jest przez wielu mieszkańców naszej gminy. Spór na linii opozycyjni radni związani z PSL – Wójt odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu gminnej społeczności w jej wymiarze samorządowym, ale również w wymiarze codziennych relacji pomiędzy zwolennikami obydwu opcji. Mieszkańcy coraz częściej mają poczucie zaprzepaszczonych szans i osłabienia trendu rozwojowego w gminie przez destrukcyjne działania opozycji w radzie dodatkowo, w opinii wielu osób, podszytych pobudkami partyjnych interesów. W tym kontekście, z jeszcze większym niepokojem należy przyjąć zaprezentowany powyżej sposób dyskursu politycznego w wykonaniu przedstawiciela opozycji.

DK