Nadzwyczajna sesja rady

W środę 21 września br. o godz. 8:30 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Powodem zwołania sesji jest konieczność pilnego usunięcia we własnym zakresie nieprawidłowości w uchwale przegłosowanej na ostatniej sesji rady, w której radni wnieśli nieprawidłowe poprawki do projektu przedłożonego przez wójta.

Nagranie z ostatniej sesji rady>>>

DK