Informacja w sprawie obowiązku przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno

Na stronie Urzędu Gminy zamieszczona została informacja przypominająca o obowiązku podłączenia się mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – link do informacji>>>

DK

Reklamy