Spotkania Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na kolejny cykl spotkań. Pierwsza tura odbywać się będzie według zamieszczonego niżej harmonogramu.

Tematem spotkań będą:

  1. Zmiana rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Słupno.
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Odnawialne źródła energii – zasady konkursu dla gmin partnerskich, w którym samorządy i mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie.

Harmonogram spotkań Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami sołectw

Data Godzina Sołectwo Miejsce
22 czerwca 16.30

18.30

Mijakowo, Sambórz

Święcieniec, Ramutowo

Remiza OSP w Mijakowie

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu

23 czerwca 16.30

18.30

Barcikowo

Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany

Świetlica w Barcikowie

Świetlica w Miszewku Strzałkowskim

24 czerwca 16.30

18.30

Liszyno

Wykowo

Świetlica w  Liszynie

Świetlica w Wykowie

Za: strona UG Słupno>>>