Czas na opłaty adiacenckie po wybudowaniu kanalizacji na południu gminy

Po oddaniu przed dwoma laty do użytku sieci kanalizacyjnej w sołectwach nadwiślańskich naszej gminy (za wyjątkiem Rydzyna) przyszedł czas na naliczanie przez gminę opłat adiacenckich. Zawiadomienia dotarły już do mieszkańców Wykowa i Borowiczek-Pieniek a niebawem dotrą (jeśli już nie dotarły) do

mieszkańców pozostałych sołectw objętych zadaniem pod wdzięczną nazwą „Arkadia Mazowiecka” – była to największa inwestycja infrastrukturalna w naszej gminie. Jak już pisaliśmy wcześniej>>>, naliczanie opłat adiacenckich jest standardową procedurą w przypadku wybudowania przez gminę infrastruktury technicznej typu wodociąg, kanalizacja lub droga, mieszkańcy wnoszą wtedy opłaty z tytułu wzrostu wartości przylegających do nowej infrastruktury nieruchomości. W sytuacji wybudowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Słupno do końca 2015 roku obowiązywała stawka opłaty adiacenckiej w wysokości 40% (nowa stawka 35%) od oszacowanego przez rzeczoznawcę wzrostu wartości nieruchomości.

Sam temat wysokości stawek opłat adiacenckich w naszej gminie znalazł się w polu zainteresowania radnych, kiedy to został złożony wniosek autorstwa radnego Piotra Zalewskiego>>> dotyczący znacznego obniżenia funkcjonujących w gminie Słupno stawek opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i pomimo pierwszych niepowodzeń, zapewne wróci jeszcze pod obrady rady.

DK