Wreszcie usunięto gałęzie uszkadzające linię elektryczną w Bielinie

Lampa - granicaPocząwszy od ul. Słowiańskiej w Borowiczkach-Pieńkach i dalej wzdłuż drogi przez Bielino zostały wreszcie wycięte przez zakład energetyczny gałęzie wchodzące w kolizję z linią dostarczającą prąd do lamp oświetlenia ulicznego. Już od dłuższego czasu oświetlenie na tym odcinku drogi nie działało. Pomimo interwencji mieszkańców i Urzędu Gminy prace zostały wykonane dopiero teraz, ale to jeszcze nie pełen sukces gdyż nadal nie świecą się lampy oświetlenia ulicznego. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie ostatecznie usunięta, ta dotkliwa

szczególnie dla pieszych i rowerzystów, awaria ulicznych lamp.

Lampa

Lampa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK