MSWiA rozpoczęło konsultacje mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło konsultacje społeczne mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to projekt mający głównie na celu diagnozę zagrożeń i

optymalne rozmieszczenie struktur terenowych policji. Ministerstwo planuje zaprosić do konsultacji m.in. samorządy lokalne. Więcej informacji na stronie MSWiA>>>.

DK