Przejęty w Borowiczkach-Pieńkach wodociąg już jest zasilany gminną wodą

Droga powiatowa - remont 3Wczoraj wieczorem (13 stycznia) zakończyły się prace adaptacyjne związane z przyłączeniem do sieci gminnej, przejętego od Wodociągów Płockich, wodociągu w zachodniej części Borowiczek-Pieniek. Po wypłukaniu sieci i sprawdzeniu szczelności, wieczorem popłynęła już do mieszkańców woda ze studni „Wierginia” w Bielinie. Tym samym całe sołectwo zaopatrywane jest już w wodę z gminnej sieci i wszyscy mieszkańcy objęci są jedną stawkę za wodę.

Jeszcze raz pragnę gorąco podziękować w imieniu własnym i zainteresowanych mieszkańców wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakończenia z sukcesem tego przedsięwzięcia. Mam tu szczególnie na myśli decydentów, czyli Radę i Wójta oraz pracowników zaangażowanych w obsługę techniczną zadania.

Dariusz Kępczyński