Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na sesję Rady Gminy Słupno

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Słupno!

Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Gminy Słupno, która odbędzie się 30 grudnia br. o godzinie 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy. Na sesji będą poruszane m.in. tematy związane z budżetem Gminy na obecny i przyszły rok. Z uwagi na to, że na sesji zapadać będą decyzje często kluczowe dla rozwoju poszczególnych miejscowości, warto by Państwo osobiście w niej uczestniczyli.

Wnioski składane do budżetu przez niektórych radnych uderzają w Mieszkańców. Propozycje zmniejszenia środków przeznaczanych na żłobek, Gminny Ośrodek Kultury czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej trudno nazwać działaniami prospołecznymi. Jednocześnie rezygnacja z niektórych zadań inwestycyjnych poprzez propozycję ich wykreślenia z projektu budżetu na 2016 rok to krok wstecz. Szczególnie, jeśli sprawy dotyczą budowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy ścieżki pieszo – rowerowej do Święcieńca czy  przebudowy ulic w Nowym Gulczewie, Borowiczkach Pieńkach oraz Cekanowie. W celu ograniczania informacji przekazywanych Mieszkańcom, opozycyjni wobec mnie radni dążą nawet do zamknięcia Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

Zachęcam do osobistego przyjścia i obejrzenia sesji Rady Gminy na żywo. Chciałbym, żeby mieli Państwo możliwość zadawania pytań i sprawdzenia, jak i dla kogo pracują radni. Czy wszyscy pracują dla dobra Gminy i jej Mieszkańców, czy może w imię innych, nieznanych nam idei?

 

/-/ Marcin Zawadka

UG Słupno>>>