Ostatnia sesja rady w 2015 roku

Na 30 grudnia została zwołana ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Słupnie. Obrady rozpoczną się o godz. 9:00. Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad będzie uchwalenie budżetu na 2016 rok.

Proponowany program obrad jest dostępny tu>>>.

DK