Informacja dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

Poniżej publikujemy komunikat ze strony internetowej Urzędu Gminy dotyczący odczytów liczników w związku z przejęciem przez gminę Słupno od Wodociągów Płockich ostatniej części wodociągu w Borowiczkach-Pieńkach.

Komunikat:

W związku z pracami przełączenia obszaru Borowiczek Pieniek do sieci wodociągowej, która zostanie przekazana do Gminy Słupno, Wodociągi Płockie sp. z o.o. informują, że odczyt wodomierzy w posesjach przy ulicach: Piastowskiej, Międzylas, Pszczelej, Bocznej, Łąkowej, Gajowej, Kupieckiej, Krakowskiej, Głębokiej i Borówkowej nastąpi w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r.

UG Słupno>>>

***

Bardzo się cieszę, iż po wieloletnich zabiegach została sfinalizowana sprawa przejęcia przez gminę ostatniej części sieci wodociągowej w Borowiczkach-Pieńkach. Od nowego roku już wszyscy mieszkańcy Borowiczek-Pieniek będą zaopatrywani w wodę z gminnej studni zlokalizowanej w Bielinie. Wraz z dostawami wody z gminnej sieci będą też obowiązywały podłączonych mieszkańców stawki opłat takie same jak w całej gminie.

W imieniu własnym oraz mieszkańców naszej miejscowości dziękuję wszystkim osobom, które wniosły pozytywny wkład w rozwiązanie tej, ważnej dla wielu z nas, kwestii.

Dariusz Kępczyński