Kuriozalne zachowanie grupy radnych gminnych związanych z PSL

IMG-20151222-01164Do kuriozalnego zdarzenia doszło na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji rady w dniu 22 grudnia br. Radni opozycyjni związani z PSL posiadający większość w radzie zastosowali obstrukcję nie stawiając się na obrady. Wyjątkiem była osoba przewodniczącej Rady, która rozpoczęła a następnie zamknęła obrady w związku z brakiem wymaganego kworum. Na sesji, poza przewodniczącą, obecnych było jedynie 5 radnych: Konrad Dobrosielski, Piotr Zalewski, Janusz Szenk, Tomasz Piórkowski i Dariusz Kępczyński. Nagranie z tej nietypowej sesji jest dostępne tu>>> i tu>>>

Tym razem liczniejszą od radnych była grupa mieszkańców, którzy pofatygowali się na obrady będąc zaniepokojeni dotychczasowymi poczynaniami radnych większościowych. W swych wypowiedziach nie kryli swojego zdegustowania łamaniem przez opozycję podstawowych zasad prowadzenia debaty politycznej i wykonywania mandatu radnego.

Gdzie byli niektórzy z radnych nieobecni na sesji>>>

Inicjatorem zwołania sesji nadzwyczajnej był ponownie wójt, który uzasadniał zwołanie posiedzenia rady przyjęciem niezbędnych uchwał dających możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno” w wysokości 75% oraz wykonaniem zaleceń nałożonych przez RIO, do jakich nadzór zobowiązał Radę Gminy Słupno.

***

Kuriozalność zachowania większościowej opozycji polega zwłaszcza na tym, iż obstrukcja należy do katalogu działań mniejszości i wykorzystywana jest przez mniejszościowe gremia w skrajnych przypadkach, gdy inne instrumenty w działalności takich gremiów jak: parlamenty, sejmiki, rady, zostaną wyczerpane. Niestety, przykro to stwierdzić, ale mylenie pojęć i uporczywe trwanie przy swoim zdaniu bez względu na konsekwencje stało się już standardem tej grupy.

DK