Do ostatniej chwili ważyły się losy zwołania sesji

Na wtorek 22 grudnia została ostatecznie zwołana na wniosek Wójta Słupna nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Poniżej prezentujemy komunikaty zamieszczone na stronie Urzędu Gminy, obrazujące kontrowersje jakie towarzyszyły stronom przy ustalaniu terminu posiedzenia.

Wójt Marcin Zawadka pozyskał możliwość refundacji kosztów poniesionych na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno”. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego z WFOŚiGW jest zabezpieczenie środków na to zadanie w budżecie na rok 2015, co należy do kompetencji Rady Gminy. Wysokość dofinansowania to 75% kosztów poniesionych na realizację zadania. Terminem ostatecznym tej czynności jest 21.12.2015 r., w związku z tym wójt Marcin Zawadka w poprzednim tygodniu zwrócił się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta odmówiła, pomimo ustawowego obowiązku, zwołania sesji w ciągu 7 dni, na skutek czego prawdopodobnie wwym. zadanie nie zostanie dofinansowane.

Przedmiotem sesji miało też być wykonanie zaleceń nałożonych przez RIO, do jakich nadzór zobowiązał Radę Gminy Słupno.

Dziś, w późnych godzinach popołudniowych odbyły się konsultacje, w efekcie których Przewodnicząca Rady Gminy Słupno Elżbieta Kuchta i wójt Marcin Zawadka wypracowali wspólne stanowisko w przedmiocie terminu sesji, która odbędzie się  jutro o godz.11.00 w Urzędzie Gminy. Za zamieszanie serdecznie przepraszamy i zapraszamy na sesję.

źródło: strona UG Słupno>>>