Czwartkowe posiedzenie rady bez przełomu

Radni związani z PSL nie przyjęli przedłożonych przez wójta uchwał, które zgodnie z zaleceniem RIO zostały wniesione pod obrady, odrzucając je większością głosów 8 do 4. Nagranie z sesji>>>

 

Reklamy