Nowa droga Liszyno-Wykowo oddana do użytku

Schet

Fot. Wójt Marcin Zawadka i radny Janusz Szenk przejechali ścieżką rowerową przywożąc symboliczną wstęgę.

W listopadzie 2015 r. ukończona została przebudowa drogi gminnej Liszyno-Wykowo zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość całej inwestycji to 3 335 219,33 zł. Na wykonanie tego zadania inwestycyjnego gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa, 1 662 752,00 zł, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy  Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Ukończona droga o długości 2375 m znajduje się w ciągu komunikacyjnym łączącym Płock z Białobrzegami w Gminie Bodzanów. Pozostała część tej trasy jest aktualnie projektowana i przewidziana do realizacji w kolejnych latach.

– Inwestycja znacząco poprawiła warunki jazdy między miejscowościami Liszyno
i Wykowo, ale najważniejsza chyba jest poprawa bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów, ponieważ wzdłuż drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy. Dojazd do mieszczącej się w Liszynie szkoły podstawowej oraz niewątpliwe walory turystyczne okolicy dodatkowo podnoszą wartość i ważność oddawanego dziś do użytku obiektu – mówi Marcin Zawadka, Wójt Gminy Słupno.

Schet2

Fot. Uczniowie SP w Liszynie przecinają wstęgę

Umowa na budowę drogi podpisana została w maju br. Przy drodze, poszerzonej
i pokrytej teraz nowym, równym asfaltem, na wysokości Szkoły Podstawowej w Liszynie, powstały dwie zatoki autobusowe, które umożliwiają bezkolizyjne zatrzymanie się autobusu. W terenie zabudowanym ułożony został chodnik dla pieszych, a w okolicy szkoły jezdnię od ciągu pieszo – rowerowego oddzielają metalowe barierki. Dodatkowo, w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci wykonano aktywne oznakowanie – nad znakiem informującym o przejściu dla pieszych znajdują się migające światła, które poprawiają widoczność tego miejsca. Zamontowano też wyspę, której zadaniem jest ograniczenie prędkości przejeżdżających pojazdów. Droga jest teraz bezpieczniejsza dla pieszych, o co szczególnie apelowali rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Liszynie.

Urząd Gminy Słupno

 

Reklamy