Po raz kolejny nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Słupnie

17 grudnia o godz. 11:00 odbędzie się, druga już w tym miesiącu, nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Słupnie zwołana na wniosek wójta. Poprzednia sesja w dniu 10 grudnia nie przyniosła rozstrzygnięcia w sprawie zmiany bieżącego budżetu , o którą wnioskował wójt Marcin Zawadka. Opozycyjni radni związani z PSL podtrzymali swoje konfrontacyjne nastawienie do rozwiązań proponowanych przez wójta i konsekwentnie odrzucili przedłożone projekty uchwał. Nagranie z tej sesji jest dostępne tu>>>.

Program obrad najbliższej sesji możemy zobaczyć tutaj>>>.

DK