Od nowego roku darmowa komunikacja dla mieszkańców gminy Słupno

PKS - RydzynoWójt gminy Słupno Marcin Zawadka zapowiada radykalne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej na terenie gminy już od nowego roku. Praktycznie od samego początku objęcia funkcji wójta, Zawadka dążył do wypracowania jak najkorzystniejszych warunków cenowych dla pasażerów korzystających z usług Komunikacji Miejskiej na terenie gminy. Wszystkie próby okazały się jednak nieskuteczne, KM prezentował w tej sprawie nieugięte stanowisko proponując co prawda nowe schematy kursów jednak sprawę obniżenia cen biletów i rozszerzenia strefy A na część gminy pozostawiała bez echa. Efektem takiej postawy jest decyzja wójta o rozwiązaniu umowy z KM i uruchomieniu lokalnego transportu gminnego. Założenie jest dość proste, gmina powierzy zadanie dowożenia mieszkańców do Płocka i z powrotem wynajętemu przewoźnikowi, za darmo dla pasażerów. Przystanki będą zlokalizowane przy granicy gminy w niewielkiej odległości od przystanków autobusowych KM, a godziny przyjazdów gminnych autobusów zostaną skoordynowane z godzinami kursów miejskich.  Dotychczasowa kwota dopłat do autobusów KM pokryje koszty całego przedsięwzięcia, a może nawet uda się wypracować oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu pasażerom usługi na wyższym niż dotychczas poziomie.

Należy dodać, iż autobusy linii 115 i 116 obsługiwane przez Mobilis (PKS), będą kursowały bez zmian.

Czytaj też: Portal Płock i Strona UG Słupno

***

Najlepszą decyzją jest decyzja podjęta

DK