Spotkania wójta z mieszkańcami w Borowiczkach-Pieńkach i Wykowie

B-P14 października odbyło się spotkanie wójta Marcina Zawadki z mieszkańcami sołectw Borowiczki-Pieńki i Wykowo. Na zaproszenie wójta w Borowiczkach Pieńkach przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Odział w Płocku, którzy odpowiadali na szereg pytań dotyczących zabezpieczenia rzeki Słupianki przed tak zwaną cofką od Wisły i zalewaniem okolicznych pól. Temat ten powraca cyklicznie na każdym spotkaniu, padła ponowna propozycja dotycząca obwałowania Słupianki w jej dolnym nurcie.

Dalsza dyskusja dotyczyła wycięcia drzew przy ul. Piastowskiej i ul. Perłowej, wymuszenie oczyszczania z chwastów niezamieszkałych działek, połączenie ulicy Głębokiej z Zakątkiem, poprawienie jej nawierzchni i doświetlenie, poprawienie nawierzchni ul. Gajowej, tańsze i częściej kursujące autobusy.
wykNatomiast na spotkaniu w sołectwie Wykowo dyskusja dotyczyła remontu stadionu, budowy drogi Wykowo – Białobrzegi, budowy chodników i oświetlenia, uregulowania własności drogi z Nadleśnictwem, jak i problemów komunikacji związanej z tańszymi połączeniami.

 

 

za: strona UG Słupno