Czy jest szansa na aquapark w Borowiczkach?

Warsztaty w BorowiczkachW ramach konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne, odbyły się 6 października w Borowiczkach warsztaty związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych i powojskowych. Warsztaty, prowadzone przez prof. Piotra Lorensa, ukierunkowany były na zagospodarowanie terenu Cukrowni „Borowiczki” i miały na celu wypracowanie propozycji wykorzystania terenu cukrowni (z większą częścią zaplecza) pod nowe projekty. Spotkanie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób. Z informacji przekazanych przez obecnego na warsztatach przedstawiciela Krajowej Spółki Cukrowej wynikało, że spółka w przyszłości zamierza utrzymywać na tym terenie jedynie funkcjonujące obecnie archiwum (z możliwością rozbudowy) oraz magazyny i dystrybucję środków ochrony roślin dla plantatorów związanych z koncernem.

Największą uwagę uczestników warsztatów wzbudziła propozycja jednego z mieszkańców Borowiczek, aby na terenie cukrowni zlokalizować aquapark, dla którego aktualnie miasto szuka lokalizacji. Pomysłodawca dogłębnie wyliczył wszystkie atuty tej lokalizacji apelując przy tej okazji do mieszkańców o poparcie jego wniosku. Ten niewątpliwie interesujący wniosek znalazł się na liście kilku jeszcze innych pomniejszych propozycji, o podobnym charakterze, wypracowanych przez uczestników panelu.

DK