Nowa opłata lokalna za reklamę zasili budżety gmin

Baner - SłupnoOd września br. samorządy mogą nakładać nową opłatę lokalną, tym razem od urządzeń reklamowych znajdujących się na terenie gminy. Opłatę od reklam wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Rady gmin mogą ustalić stawki, których maksymalny wymiar ustalił ustawodawca na poziomie 2,50 zł dziennie części opłaty stałej i 0,20 zł za metr kwadratowy pola powierzchni urządzenia reklamowego dziennie części opłaty zmiennej. Ustawa weszła w życie 11 września wymagała jednak nowelizacji w celu określenia czyim dochodem jest opłata reklamowa. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm, link>>>

DK

Reklamy