Po sąsiedzku w Cukrowni „Borowiczki”

K.K. Cukrownia2

Na zdjęciu wicewójt Kamil Kulik

W minionym tygodniu przedstawiciele gminy Słupno w osobach wicewójta Kamila Kulika i radnego Dariusza Kępczyńskiego odbyli spotkanie z Z-cą Dyrektora Departamentu Aktywizacji Zasobów ds. Archiwum Andrzejem Sypką i Mariuszem Olenderkiem z Krajowej Spółki Cukrowej, w zasobach której znajdują się obiekty po Cukrowni „Borowiczki”. Spotkanie odbyło się w związku z prośbami mieszkańców Borowiczek-Pieniek o usunięcie części krzewów i zadrzewień z terenu odstojnika należącego do Cukrowni, przylegającego do ul. Słowiańskiej w Borowiczkach-Pieńkach. Na spotkaniu omówiono możliwości rozwiązania tego problemu, jak również stało się ono doskonałą okazją na wzajemne poznanie i omówienie innych spraw, które łączą obydwa sąsiadujące ze sobą podmioty.

Dariusz Kępczyński

Reklamy