Kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT, jakie przyznało Ministerstwo Finansów gminom

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest plik z danymi na temat kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT za 2015 rok, przyznany jednostkom samorządu terytorialnego. Dla gminy Słupno zaplanowano: Subwencję w części oświatowej w kwocie 4 449 681 zł; udział w PIT w kwocie 9 676 656 zł. Z drugiej strony, gmina Słupno wpłaci na część równoważącą, czyli „janosikowe”, kwotę 2 247 037 zł.

Strona MF>>>

DK

Reklamy