A jednak można – rada gminy poparła projekty uchwał przygotowanych przez wójta

 

KD - oświadczenieNa dzisiejszej (7.09) nadzwyczajnej sesji, zwołanej na wniosek pięciu radnych, radni większością głosów przyjęli przedłożone ponownie pod głosowanie projekty ośmiu uchwał (bez dwóch) odrzucając jeden projekt dotyczący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, które przed tygodniem zostały zdjęte z porządku obrad  głosami radnych związanych z PSL.

W momencie rozpoczynania obrad, przedstawiciel mniejszościowej grupy radnych odczytał oświadczenie, w którym pięciu radnych wyraziło protest przeciwko wykorzystywaniu posiedzeń rady do nieustannych ataków na wójta, co godzi ich zdaniem w dobro społeczności gminnej – pełna treść oświadczenia jest dostępna tutaj>>> (zamieszczamy też link do komentarza radnego Konrada Dobrosielskiego, link>>>).

Obradom rady bacznie przysłuchiwała się kilkuosobowa grupa mieszkańców gminy, którzy pofatygowali się na dzisiejsze obrady aby wyrazić swoją dezaprobatę dla bezproduktywnych, ich zdaniem, sporów wywoływanych głównie przez opozycję. Członek rady sołeckiej z Liszyna Jarosław Śliwiński zadał retoryczne pytanie, jak  w tej sytuacji radni zamierzają pełnić swój mandat, który zobowiązuje ich do dbałości o dobro wspólne, dodając pytanie, komu służą radni, mieszkańcom czy jakiejś innej grupie.

W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania, której członkiem jest Słupno, a którzy oczekiwali na uchwalenie przez radę w Słupnie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do tegoż LGD. Była to uchwała o kapitalnym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania tego stowarzyszenia, a dzisiejszy poniedziałek był ostatnim dniem na jej przyjęcie.

Po ostatecznym uchwaleniu przez radę ośmiu (ważnych dla bieżącego funkcjonowania gminy i wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do innych jednostek samorządowych) uchwał, swego zadowolenia nie krył wójt Marcin Zawadka dziękując i zapraszając wszystkich radnych do współpracy. Stosując terminologię sportową wyraził nadzieję, że wójt i radni mogą i powinni grać w jednej drużynie,  wręczając przy tym radnym szaliki klubu Delta Słupno, który odnosi ostatnio same sukcesy w rywalizacji sportowej.

***

Radni będący sygnatariuszami wspomnianego powyżej oświadczenia, oraz obecni na obradach mieszkańcy, pozostali nadal bez odpowiedzi na nurtujące ich pytanie: komu miało służyć zamieszanie wywołane na zwyczajnej sesji przed tygodniem, kiedy przegłosowano usunięcie z porządku obrad projektów uchwał, które teraz po tygodniu uchwalono.

DK

Szalik Delta - PT i JS

KD - szlik Delta

 

Reklamy