W poniedziałek 7 września posiedzenie rady zwołane w trybie nadzwyczajnym

Zdjęte przez większościową grupę radnych punkty obrad sesji z 31 sierpnia wracają pod obrady w trybie sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 7 września o godzinie 9:00.

Poniżej cytujemy uzasadnienie do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej:

Decyzją większości Radnych z porządku obrad XII sesji Rady Gminy, która odbywała się w dniu 31 sierpnia  2015 roku, usunięte zostały projekty uchwał  przedłożonych Radzie i zaopiniowanych wcześniej na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy. W ten sposób uniemożliwiono Radzie procedowanie spraw ważnych dla mieszkańców całej Gminy i jej rozwoju, a nawet ma to wpływ na finanse gmin ościennych. 

Decyzją tą spowodowano m. innymi: wstrzymanie zmian funduszy sołeckich dla Borowiczek Pieniek i Miszewka Stefany, zatrzymanie finansowania wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej od Miszewka do Święcieńca a nawet finansowanie budowy drogi Wykowo – Liszyno, chociaż w tej właśnie chwili Wiceminister Administracji Rządu RP podpisywał z Wójtem stosowną umowę na realizację tej inwestycji.

Konieczność zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady jest też oczywista w związku z niebezpieczeństwem narażenia Gminy na odpowiedzialność z tytułu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych. Ponadto takie postępowanie spowodowało poważne skutki finansowe dla budżetu Gminy.

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Wniosek wraz z uzasadnieniem podpisali radni: Konrad Dobrosielski, Piotr Zalewski, Janusz Szenk, Dariusz Kępczyński, Tomasz Piórkowski.

Program obrad jest dostępny tu>>>.

DK

 

Reklamy