Wiceminister Administracji i Cyfryzacji gościł na obradach rady w Słupnie

MinisterPoniedziałkowe, pierwsze po wakacyjnej przerwie, posiedzenie Rady Gminy w Słupnie zaczęło się od przywitania szczególnego gościa w osobie wiceministra Administracji i Cyfryzacji Jana Grabca. Wiceminister odwiedził gminę Słupno z okazji otwarcia gminnego żłobka. Jak podkreślił wójt Marcin Zawadka: Żłobek na wsi to w Polsce wciąż rzadkość. Zaledwie 9 proc. gmin wiejskich ma tego typu placówki. Jeszcze pięć lat temu do publicznego żłobka nie chodziło żadne wiejskie dziecko. Dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się przekonać radnych by poparli mój pomysł utworzenia w naszej gminie żłobka. Po krótkim pobycie na sali obrad gość wraz z reprezentantami władz gminnych udał się do gminnego przedszkola gdzie zlokalizowany jest żłobek, w celu dokonania uroczystego otwarcia tej placówki.

Minister-żłobek2

Od prawej: wicewójt Kamil Kulik, wiceminister Jan Grabiec, wójt Marcin Zawadka, kierownik referatu inwestycji Andrzej Dzięgielewski

Kolejnym punktem było przyjęcie porządku obrad, gdzie od razu pojawiły się kontrowersje wśród radnych w związku wnioskiem przedstawiciela, posiadającej większość w radzie, grupy związanej z PSL radnego Rzewuskiego o zdjęcie z obrad punktu 5 dotyczącego podjęcia 11 uchwał. Powodem były bliżej niesprecyzowane w odczuciu pozostałych radnych uchybienia proceduralne. Wniosek ostatecznie uzyskał większość głosów i punk został zdjęty z porządku obrad. Jak wyjaśniła skarbnik gminy, ta decyzja radnych spowoduje m.in. opóźnienie w otrzymaniu 12 tys. złotych z ogólnej subwencji oświatowej, które miały być przeznaczone na zakup pomocy szkolnych i podręczników; brak możliwości przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (termin upływa 15 września); opóźnienie w przekazaniu Powiatowi Płockiemu 100 tys. zł pomocy na wykup gruntów pod planowaną budowę ścieżki rowerowej przy drodze z Miszewka do Święcieńca. Ponadto skreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany w budżecie gminy uniemożliwiło dostosowanie w budżecie kwoty dotacji od ministra administracji na „Schetynówkę” Liszyno – Wykowo, co może się skończyć dyscypliną finansową dla skarbnika i wójta.

W ramach zgłaszanych na sesji interpelacji, radny Janusz Szenk podniósł temat promowania podczas sobotnich dni wsi w Słupnie komitetu PSL, co jego zdaniem było nie właściwe gdyż był to piknik o innym niż wyborczy charakterze, finansowany z funduszu sołeckiego Słupna, czyli z publicznych pieniędzy. Taka opinia radnego Szenka wynikała z faktu, iż na uroczystości obecni byli aktualni posłowie i jednocześnie kandydaci PSL w nadchodzących wyborach parlamentarnych, rozdawane były też materiały promujące to ugrupowanie. Radny skierował następnie wniosek do komisji rewizyjnej o zbadanie tego, jego zdaniem nagannego, incydentu.

DK

 

Reklamy