Komunikat

UG Słupno Wójt Gminy Słupno informuje, że w dniu 20.08.2015 r. na mocy ugody został zakończony spór sądowy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie jako pracodawcą a byłym dyrektorem Ośrodka Joanną Augustowską jako pracownikiem. Pracodawca przychylił się do propozycji Pani Joanny Augustowskiej odnośnie polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, kierując się wolą nieantagonizowania stosunków społecznych na terenie Gminy Słupno. Mając na uwadze zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. pomoc mieszkańcom Gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, jakiekolwiek spory sądowe nie leżą w interesie wspólnoty samorządowej Gminy Słupno, w związku z czym polubowne zakończenie sporu sądowego stanowiło właściwe rozwiązanie.

http://www.slupno.eu

Reklamy