Rada Gminy w Słupnie obraduje już w pełnym, piętnastoosobowym składzie

T. PiórkowskiPodczas XI sesji Rady Gminy Słupno, która odbyła się 26 czerwca br., ślubowanie złożył Tomasz Piórkowski, który tym samy został 15. rajcą w naszej gminie. Zajął miejsce po zmarłym w marcu tego roku radnym Andrzeju Banasiaku.

za: strona UG Słupno>>>