Harmonogram odczytów wodomierzy

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z harmonogramem odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, link>>>.

DK