Wybory uzupełniające w gminie Słupno

W związku ze śmiercią radnego Andrzeja Banasiaka, Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno, które odbędą się 21 czerwca br. w okręgu nr 6, obejmującym sołectwa: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany, Sambórz. Link do zarządzenia>>>.

DK

Przepisy dotyczące wycinki przydrożnych drzew zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za sprzeczne z konstytucją przepisów z ustawy o ochronie przyrody, regulujących zasady wycinki drzew w pasach drogowych. Sprawa jest dość kuriozalna szczególnie w przypadku usuwania drzewostanu zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników drogi. Więcej na Portalu Samorządowym>>>.

DK

Dokończenie piątkowej sesji rady

W poniedziałek (30.03) Rada Gminy w Słupnie dokończyła, przerwane w piątek, posiedzenie sesyjne. Tym razem obyło się bez jakichkolwiek opóźniej. Radni, którzy w piątek głosowali za przerwą w obradach w celu przeanalizowania autopoprawek w budżecie i WPF zgłoszonych przez wójta, dołączyli do grona zwolenników zaproponowanych rozwiązań. Natomiast w przypadku skargi mieszkanki na działalność GOPS w 2014 roku, radni większością głosów zadecydowali o jej skierowaniu do komisji rewizyjnej.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada