W poniedziałek nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Słupnie

W najbliższy poniedziałek (27 kwietnia) odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Tematem obrad będzie rozpatrzenie przez Radę skargi mieszkanki na działalność GOPS z czasów poprzedniej kadencji. Dodatkowym punktem będzie powierzenie reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego. Link do zawiadomienia>>> .

DK

Reklamy