Wybory uzupełniające w gminie Słupno

W związku ze śmiercią radnego Andrzeja Banasiaka, Wojewoda Mazowiecki zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno, które odbędą się 21 czerwca br. w okręgu nr 6, obejmującym sołectwa: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany, Sambórz. Link do zarządzenia>>>.

DK

Reklamy