Przepisy dotyczące wycinki przydrożnych drzew zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za sprzeczne z konstytucją przepisów z ustawy o ochronie przyrody, regulujących zasady wycinki drzew w pasach drogowych. Sprawa jest dość kuriozalna szczególnie w przypadku usuwania drzewostanu zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników drogi. Więcej na Portalu Samorządowym>>>.

DK