Dokończenie piątkowej sesji rady

W poniedziałek (30.03) Rada Gminy w Słupnie dokończyła, przerwane w piątek, posiedzenie sesyjne. Tym razem obyło się bez jakichkolwiek opóźniej. Radni, którzy w piątek głosowali za przerwą w obradach w celu przeanalizowania autopoprawek w budżecie i WPF zgłoszonych przez wójta, dołączyli do grona zwolenników zaproponowanych rozwiązań. Natomiast w przypadku skargi mieszkanki na działalność GOPS w 2014 roku, radni większością głosów zadecydowali o jej skierowaniu do komisji rewizyjnej.

W interpelacjach dominował temat komunikacji autobusowej na terenie gminy, co wynikało m.in. z przedstawionej w piątek prezentacji KM Płock na temat propozycji nowych sposobów realizacji usługi transportu zbiorowego w gminie Słupno.

DK