Wójt spotkał się z mieszkańcami Borowiczek-Pieniek

Mieszkańcy B-P - zebranieWe wszystkich sołectwach rozpoczął się cykl spotkań wójta z mieszkańcami naszej gminy. W środę 4 marca wójt Marcin Zawadka wraz z towarzyszącym mu wicewójtem Kamilem Kulikiem i Krzysztofem Bartczakiem z referatu gminnych inwestycji gościli w Borowiczkach-Pieńkach. Licznie zgromadzeni w miejscowej świetlicy mieszkańcy serdecznie powitali gości oklaskami, co było już zapowiedzią życzliwej atmosfery, która rzeczywiście do końca towarzyszyła zebranym.

Prezentacja Gimnazjum Prezentacja Gimnazjum 2Wójt na wstępie poprosił o udzieleniu głosu przybyłym na zebranie nauczycielom z gminnego Gimnazjum w Słupnie, którzy postanowili skorzystać z okazji i zaprezentować mieszkańcom ofertę dla uczniów wybierających się w tym roku do gimnazjum.

Wójt w B-PPo tej prezentacji wójt zapoznał zebranych z bieżącą sytuacją w gminie, przedstawiając pokrótce ważniejsze informacje na temat funkcjonowania urzędu  i podległych mu jednostek, sytuację kadrową oraz wizję swojej działalności jako gospodarza gminy. Kolejnym punktem była dyskusja na temat potrzeb lokalnej społeczności, w której na przemian mieszkańcy i goście wymieniali swoje spostrzeżenia, zadawali pytania, zgłaszali uwagi a także wspólnie szukali rozwiązań w ważkich dla tej miejscowości zagadnieniach – była też i chwila na poprawę humoru. W dyskusji dominowała tematyka dróg, komunikacji autobusowej, przejęcia wodociągu i przebudowy Słupianki. Mieszkańcy z satysfakcją odnotowali gotowość wójta do cyklicznych spotkań oraz otwartość w informowaniu o swoich bieżących działaniach i planach na przyszłość. Spotkanie w swej konsekwencji okazało się doskonałą okazją nie tylko do wzajemnego poznania, ale także stwierdzenia podobnych zapatrywań na wiele spraw i zbudowania obopólnego zaufania.

DK

Reklamy