Zaproszenie mieszkańców Borowiczek-Pieniek na spotkanie z Wójtem

Festyn przy Świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach - 2014 rok

Festyn przy Świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach – 2014 rok

W środę 4 marca o godzinie 18:00 w Świetlicy przy ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach odbędzie się spotkanie mieszkańców naszej wioski z wójtem Marcinem Zawadką.

Spotkanie będzie doskonałą sposobnością

do omówienia wszelkich spraw, które mają znaczenia dla funkcjonowania naszego sołectwa, jak również do bezpośredniego zapoznania się z bieżącą sytuacją na szczeblu gminnym.

Serdecznie zapraszamy,

Sołtys Borowiczek-Pieniek, Rada Sołecka, Radny