Sprawnie, zgodnie i merytorycznie – relacja z sesji rady

Podziękowania dla kończących swą kadencję sołtysów

Podziękowania dla kończących swą kadencję sołtysów

Piątkowe (27.02) posiedzenie Rady Gminy w Słupnie przebiegało, ku zadowoleniu wszystkich, w spokojnej atmosferze, gdzie dominowało nastawienie na wypracowanie dobrych rozwiązań w poddanych pod obrady rady zagadnieniach. Można powiedzieć, że czuwały nad takim przebiegiem szczególnie dwie osoby.

Wicewójt Kamil Kulik, który reprezentował, tym razem nieobecnego z obiektywnych powodów, wójta Marcina Zawadkę i Przewodnicząca Elżbieta Kuchta. Wicewójt relacjonował przed każdym głosowaniem projekty uchwał, ewentualnie wyjaśniając wątpliwości rajców,  natomiast przewodnicząca pilnując porządku obrad starał się by debaty skupiały się wyłącznie na omawianym zagadnieniu i nie były niepotrzebnie przedłużane.

Zdecydowana większość uchwał została przyjęta jednogłośnie z wyjątkiem uchwał dotyczących sprawozdania z działalności GOPS i realizowanych przez tę jednostkę programów. Radni z grupy mniejszościowej (ogólnie 7 radnych) głosowali w tym przypadku przeciw lub wstrzymując się od głosu – za głosowało 8 radnych. Taka postawa wynikała ze zgłoszonych podczas obrad poszczególnych komisji zastrzeżeń, iż ze względu na powstałe wokół działalności GOPS wątpliwości, właściwym będzie wstrzymanie się z decyzją do momentu dokładnego ich wyjaśnienia. Dla porządku należy dodać, iż radni nie przesądzali o zasadności bądź jej braku w stosunku do powstałych zastrzeżeń.

Pełne poparcie radnych uzyskał też wniosek wójta o przyjęcie przez radę stanowiska w sprawie zachowania obecnych granic administracyjnych Gminy Słupno, co było swoistą odpowiedzią rady na pojawiające się ostatnio w lokalnej przestrzeni medialnej informacje o rzekomych działaniach w tej materii władz Płocka.

Sołtysi

Sołtysi

W związku z kończącą się kadencją rad sołeckich, wójt i radni złożyli podziękowania za dotychczasową pracę obecnym na sali sołtysom. Rada przyjęła też uchwałę o zarządzeniu wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie gminy, które odbędą się w terminie od 3 marca do 10 kwietnia br. Terminy poszczególnych zebrań wyborczych zostaną podane oddzielnie.

 

Przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych

Przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych Stanisław Dobiesz

Na zakończenie miały miejsce wystąpienia goszczących na obradach: przedstawiciela Solidarności RI i Przewodniczącego Spółki Wodnej, z terenu naszej gminy.

 

Nagranie z sesji jest już dostępne, link>>>

 

DK

Reklamy