Zgoda buduje – relacja z posiedzenia rady

Dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie, choć na początku obfitujące w emocje, zakończyło się wyraźnym porozumieniem w radzie. Na wstępie wywiązała się dyskusja pomiędzy radnymi Piotrem Zalewskim i

Jadwigą Lewicką, w której adwersarze nawiązali jeszcze do spornych kwestii przy uchwalaniu budżetu, a których to skutkiem była interwencja RIO. Po włączeniu się w dyskusję wicewójta Kamila Kulika, który jeszcze raz opisał od strony formalnej zaistniałą sytuację, Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli, zgodnie ze wskazaniami RIO, poprawki do uchwały budżetowej i WPF kończąc tym samym impas w sprawie budżetu. Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie kryli tak sami radni jak też i wójt. Dla wójta Marcina Zawadki jest to ważne osiągnięcie, gdyż pozwala mu na swobodną realizację zadań zapisanych w uchwale budżetowej, która de facto otwiera pierwszy rok jego urzędowania.

Dariusz Kępczyński

Reklamy