Po decyzji RIO znów nadzwyczajna sesja rady

W najbliższy czwartek 19 lutego Rada Gminy w Słupnie zbierze się po raz kolejny na nadzwyczajnym posiedzeniu. Powodem nadzwyczajnego trybu sesji jest

decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wzywająca Radę Gminy w Słupnie do usunięcia wskazanych uchybień w budżecie i WPF, z terminem do 20 lutego.

Szerzej o całej sprawie pisaliśmy 11 lutego>>>.

DK

Reklamy