Kolegium RIO w Warszawie chce unieważnić część uchwały budżetowej

Nowy i stary wójt 2

Ustępujący Wójt przekazuje władzę nowemu

Spór o kształt Uchwały Budżetowej na 2015 rok uchwalonej przez Radę Gminy w Słupnie ma nową odsłonę. Kolegium RIO w Warszawie wszczęło postępowanie w celu uznania za nieważną część uchwały budżetowej, która dotyczy wydatków

majątkowych, czyli wydatków na inwestycje. Z uzasadnienia przedstawionego przez Kolegium wynika, iż niektóre zapisy w budżecie (zmiany w pierwotnym projekcie naniesione przez grupę radnych związanych z PSL – przyp. red.) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej naruszyły prawo i powodują wstrzymanie wykonania uchwały budżetowej w tym zakresie.

Jednocześnie RIO wezwało Radę Gminy w Słupnie do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w terminie do 20 lutego br.

Treści powyższych uchwał RIO wraz z uzasadnieniami są dostępne pod adresem: link>>>, link>>>.

***

Czeka nas zatem trzecie już podejście do uchwalenia budżetu na 2015 rok, które wynika z faktu, iż po jednej stronie stoi Wójt oraz popierający go radni w liczbie siedmiu, proponujący przyjęcie uchwały budżetowej przygotowanej przez poprzedniego Wójta (związanego z PSL), stanowiącej kompromisowe rozwiązanie, pozwalające na normalne funkcjonowanie gminy w obliczu podziałów w radzie. I po drugiej stronie, mająca większość, grupa radnych skupiona wokół PSL (sic!), która za wszelką cenę pragnie przeforsować wprowadzenie mało istotnych zmian, obciążonych jednak ryzykiem wad prawnych rodzących negatywne konsekwencje ze strony organów weryfikujących poprawność przyjmowanych uchwał. Nasuwa się tu podstawowe pytanie, jaki jest cel takiego działania?