Nowe uchwały w sprawie opłat za wywóz śmieci

Od 1 lutego bieżącego roku wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zastąpi dotychczasową ustawę śmieciową. Nowela narzuca samorządom konieczność podjęcia

nowych uchwał, w których będą określone m.in. maksymalne stawki opłat za wywóz śmieci. Dotychczasowe uchwały rad gminnych utracą swoją ważność z mocy prawa, z dniem wejścia w życie nowej ustawy.

Jaka jest maksymalna stawka opłat w bieżącym roku oraz jakie szczegółowe zmiany wprowadza znowelizowana ustawa możemy przeczytać na Portalu Samorządowym>>>.

DK

Reklamy