Po pierwszych opadach śniegu

Odśnieżanie 2015W związku z pierwszymi, poważnymi opadami śniegu tej zimy warto zapoznać się z zasadami zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Informacje o firmach

odpowiedzialnych za odśnieżanie i przepływie informacji oraz numery telefonów do osób odpowiedzialnych za przebieg akcji zimowego utrzymania Ciagnik gminnydróg są dostępne tu>>>.

DK

Reklamy